สาเหตุผมร่วงเป็นหย่อมๆ พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหาผมร่วงเป็นหย่อมๆ ก่อนที่จะทราบถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เรามาทำความรู้จักลักษณะอาการและข้อมูลเบื้องต้นของโรคดังกล่าวนี้ให้ละเอียดแบบรอบด้านกันก่อน เพื่อความเข้าใจและเป็นหนทางที่เราจะได้ป้องกันหรือจัดการปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม ๆ นี้ได้แบบอยู่หมัด หากคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมา ก็จะได้ช่วยแนะนำวิธีการได้อย่างถูกวิธี

ทำความรู้จักปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ให้มากขึ้น
ALOPECIA AREATA คือโรคหรืออาการร่วงของผม หรือขนตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีลักษณะของการร่วงคือจะร่วงเป็นวง ๆ หย่อม ๆ หรือร่วงเป็นกระจุก โดยที่ลักษณะของการร่วงนั้นจะเป็นการร่วงที่ไม่มีอาการแสบผิว ไม่มีรอยแดง คือไม่มีอาการใด ๆ ที่จะบ่งบอกให้เจ้าตัวนั้นได้รับรู้ตัวเลย จนกว่าจะมีคนรอบข้างทักถึงความผิดปกติของผมที่ร่วงดังกล่าว

ลักษณะของการร่วงคือจะมีลักษณะเป็นวงกลม หรือวงรี ที่มีขอบเขตของการร่วงที่เป็นเส้นขอบที่ชัดเจนโดยบริเวณหนังศีรษะที่ร่วงนั้นจะโล่งเตียนไม่มีเส้นผมเหลืออยู่เลยหรือหากมีก็จะเป็นเส้นผมหรือเส้นขนที่มีลักษณะเป็นเส้นบาง ๆ ใส ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าได้ยาก และจะมีอายุของเส้นผมที่สั้นพร้อมที่จะร่วงได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเป็นโรคนี้แล้ว อาการร่วงจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่เส้นผมเพียงอย่างเดียว บางคนก็มีอาการขนร่วงในส่วนอื่นของร่างกายด้วยเช่น คิ้ว หนวด เครา เป็นต้น โดยมีขนาดของวงที่ร่วงนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งวงเล็กและวงใหญ่ หรืออาจจะร่วงเป็นหลาย ๆ วงติดกันจนเป็นหย่อมขนาดใหญ่ทั่วทั้งศีรษะ หรืออาจจะเป็นการร่วงแค่เพียงกระจุกเดียว หรือหลาย ๆ กระจุกก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่ความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นของแต่ละเคส บางเคสก็เป็นแบบเฉียบพลันบางเคสก็ค่อยเป็นค่อยไป

สาเหตุของ ALOPECIA AREATA หรือปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม ๆ
ที่มาของอาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ นั้นยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่จากการค้นคว้าและจากสถิติของคนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของปัญหาผมร่วง เกิดจากความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ป่วยหรือคนไข้ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่แปรปรวนนี้แทนที่ร่างกายจะสร้างมาต่อสู้ จัดการ หรือกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย แต่กลับกันร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายรากผมของตัวเอง โดยการกัดกร่อนรากผมและตัดการหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของรากผมจนเส้นผมร่วงเป็นลักษณะบริเวณกว้างและไม่งอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งสาเหตุของภูมิคุ้มกันที่แปรปรวนของร่างกายนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดมาจากสาเหตุใด แต่จากการสังเกตประวัติของคนไข้แล้ว พบว่ากลุ่มที่เข้าข่ายต่อไปนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค ALOPECIA AREATA หรือเกิดปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม ๆ

• เป็นโรคภูมิแพ้ หรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันตัวเอง เช่น โรคเอสแอลอี โรคไทรอยด์ โรคด่างข่าว เป็นต้น
• มีประวัติว่าคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเบาหวานประเภทที่ 1 โรคเอสแอลอี โรคไทรอยด์ โรคด่างข่าว โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น
• ความผิดปกติทางโครโมโซม ในกลุ่มดาวน์ซินโดรม
• การติดเชื้อไวรัสบางชนิด
• อาการแพ้ยาบางชนิด
• ความเครียด

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ
1. ความเครียดสูงที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังสะสมเป็นระยะเวลานาน
2. พันธุกรรม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
3. การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายเกิดความไม่เสถียรทั้งเรื่องของอารมณ์ ฮอร์โมน และระบบสำคัญ ๆ ของร่างกาย

QT1340-06-1

การแก้ไขหรือการรักษา
อาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ไม่ได้มีความรุนแรงและไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงแต่อย่างใด สามารถหายเองได้ ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากจะหายเองได้คือมีผมขึ้นภายในระยะเวลา 3-4 เดือน สำหรับเคสที่เป็นมากอาจจะต้องใช้การรักษาทางการแพทย์เข้ามาช่วยจะใช้เวลาในการรักษา 6 เดือน – 2 ปี แม้จะเป็นโรคที่ไม่มีความรุนแรงแต่ก็เป็นโรคที่มักจะสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และเมื่อได้รับการรักษาไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไม่ได้หายขาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายการและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน

วิธีการรักษา
วิธีการรักษาโรคนี้ซึ่งจะมีเพียง 10 % ของผู้ป่วยเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาการรักษาจากทางการแพทย์ ซึ่งการรักษานี้ก็จะเป็นการช่วยชะลอหรือหยุดการร่วงของเส้นผมไม่ให้ร่วงมากไปกว่าเดิมโดยการให้ยา ซึ่งมียาหลายตัวที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคนี้ คือ

QT1340-06-2

ผมร่วงรักษาได้ด้วยยาสเตียรอยด์ มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและกดไม่ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่จะมาทำลายรากผม ทั้งแบบที่เป็นยาทาและยากิน ส่วนใหญ่แพทย์จะให้เป็นแบบทามากกว่าแบบกิน แม้ว่าจะใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูที่นานกว่า เพราะการทานั้นตัวยาซึมเข้าสู่รากผมในปริมาณที่น้อยกว่าการกินยาที่จะให้ปริมาณยาได้มากตามปริมาณยาที่ต้องการในการรักษา แต่การกินยาต้องกินเป็นระยะเวลานานจนกว่าโรคจะสงบ จึงทำให้ร่างกายเกิดการสะสมยาที่มากเกินไป และหากหยุดยาก่อน ผมก็จะกลับไปร่วงอีก แพทย์จึงเลือกรักษาแบบยาทา หรือให้กินยาควบคู่กับการทายาในช่วงแรก ๆ เท่านั้น หลังจากนั้นจะให้หยุดยากิน

QT1340-06-3

แอนทราลิน ตัวช่วยรักษาอาการผมร่วง คือผงถ่านสังเคราะห์ที่จะไปช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณผิวหนัง ทาแล้วทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำจากนั้นล้างน้ำออก เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองผิวหนัง

QT1340-06-4

ยาทาไมนอกซิดิล 5% มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นผมให้ขึ้นใหม่ เส้นผมใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อทายานี้เป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า โรคนี้มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันที่แปรปรวนของร่างกายผู้ป่วยเอง ดังนั้นวิธีการป้องกันและรักษาที่ดีที่สุดคือการกลับมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงภาวะความเครียดอันเป็นสาเหตุของโรคหลาย ๆ โรค ซึ่งเป็นแนวทางรักษาและเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโรคนี้